Vintern är tiden då husets isolering ställs inför sin största utmaning. Och det är många som efter ett riktigt kall vinter börjar fundera på att göra något åt isoleringen. Men det gäller också att veta var man ska göra denna åtgärd för att få den önskade effekten.

Tilläggsisolering är olika komplicerat beroende på var man tänkt göra det. På Informationscentrum för hållbart byggande går det att hitta bra information om hur detta går till.

En av de enklaste platserna att lägga märke till dålig isolering är kring fönster och dörrar. När isoleringen inte fungerar som det ska kan man känna hur det drar vid dessa och det kan även uppstå imma på fönstren. Ett enkelt sätt att upptäcka mindre drag är att tända ett stearinljus och ställa vid fönstret. Om lågan flammar mycket är det ett tecken på mer luftcirkulation.

Taket är en vanlig plats att tilläggsisolera på grund av att värmen stiger genom huset. Rekommenderad tjocklek på isoleringen där uppe är omkring 400 mm. Det är dock viktigt att inte bara lägga ny isolering utanpå ångspärren då det kan ge upphov till fuktskador. Istället för att montera ned den helt kan man dock borra en massa hål i den innan den nya isoleringen sätts upp.

Det händer även att ytterväggarna på huset är lite väl tunn och det kan då betyda att man behöver tilläggsisolera på utsidan. Detta kan också ses som en bra ursäkt att byta ut fasaden. Alternativet att göra det inifrån är ofta mer besvärligt och påverkar ju även rummens storlek.

Golvet är ytterligare ett område där huset och alla som bor i det påverkas mycket av dålig isolering. Detta arbeta kan variera stort beroende på om huset står direkt på en betongplatta, har ett källarplan eller är byggt med krypgrund. Och det är oftast bäst att ta kontakt med en fackman för att inte löpa risk för fuktskador.