Att vattenskador är något som kan ställa till med besvärliga, kostsamma problem för de som drabbas vet alla.

Vi har tidigare skrivit bland annat om hur man kan förbereda sig, bland annat genom att bygga på ett sätt som gör det svårare för vatten att ta sig in utifrån. Den artikeln kan du läsa här. Där står det bland annat om vad du ska tänka på vid en översvämning.

Vattenläcka

Vanligast är dock att vattenskador uppstår på grund av problem inne i huset. Om en vattenledning skulle börja läcka är det vissa steg du bör följa för att minska skadorna.

  • Du bör begränsa skadans omfattning genom att först stänga av vattnet. Om det fortfarande läcker ur vattenledningen kan du minska det genom att lägga handdukar runt läckan som ett slags bandage.
  • Om vattnet riskerar att nå till några eluttag bör du dra ur de sladdar som är inkopplade i dem.
  • Försök att torka upp det mesta möjliga av vattnet med exempelvis handdukar och sopskyffel.
  • Flytta på värdefulla föremål som möbler och TV-apparater.
  • Om du bor i en hyreslägenhet bör du ringa till fastighetsskötaren eller hyresvärden.
  • Ring ditt försäkringsbolag eller Larmtjänst och rådgör med dem om hur du ska gå vidare.

Undersöka skadan

Ofta behöver du anlita en expert som hjälper dig. Först och främst måste skadan undersökas för att se hur omfattande den är och vad som har orsakat den. Det görs för att kunna utföra rätt åtgärder. Om du exempelvis använder dig av Anticimex får du hjälp med beskrivningar och foton av skadorna. De kan även hjälpa till med att anlita en entreprenör som åtgärdar skadan.

Mätning av fukt

Om det inte går att avgöra var vattenskadan kommer ifrån behöver det göras en fuktmätning. Den tar även hänsyn till husets normala fuktnivåer.

Avfuktning

Det finns olika metoder för att avfukta en vattenskada. Till dem hör vanlig så kallad friblåsning då fläktar används samt att täcka in det vattenskadade området med plast för att kunna koncentrera torr luft runt det.

Med hjälp av dessa åtgärder är du på rätt väg att fixa vattenskadan. Att sådana skador kan bli dyra att åtgärda känner de flesta till men när skadan väl är skedd är det viktigaste att skjuta undan tankar på kostnad och istället åtgärda problemen steg för steg.