Bor man i en hyresfastighet så är det avloppssystem som finns sammanbunden med alla de lägenheter som finns i fastigheten. Det är den stam som leder bort allt avlopp från toaletter, duschar och kök. Denna stam kommer att behöva bytas efter ett antal års användande.

Om man bor i en bostadsrätt så är det du och din bostadsrättsförening som fattar beslutet om att detta ska genomföras i fastigheten. Det är av vikt att informera och ta reda på så mycket som möjligt om stambyte innan detta ska upphandlas och genomföras. Det gäller att arbetet blir korrekt utfört då detta är en av de viktigaste sakerna i en fastighet med bostäder. Det är ett stort ingrepp i en fastighet och det kan ta relativt lång tid att genomföra beroende vilken storlek som fastigheten har.

Det är viktigt att alla berörda parter är informerade om vad som ska genomföras och detta beslut tas på den årsstämma som bostadsrättsföreningen har varje år. Det kan vara att man som förening måste hitta ersättning av de funktioner som inte kommer att vara i bruk under bytet. Under själva stambytet så kan tillfälliga bodar ställas upp till de boende som kan nyttjas under tiden som den egna toaletten och duschen inte går att använda.

Även byggdamm kan ställa till en del problem. Det gäller att som boende förbereda sig på att detta kan uppstå då delar av den lägenhet som man äger och bor i blir en arbetsplats. Det kan finnas fördelar att under värsta perioden flytta ut till något annat alternativ. Se till att plasta igen och tejpa för de rum som inte kommer att ingå i ombyggnationerna. I en del fall så väljer den boende att renovera kök och badrum i samband med ett stambyte.