Husets uppfart är en del som kanske inte får så mycket uppmärksamhet, men även denna måste underhållas. Med tiden kan man dock finna sig vilja, eller till och med behöva, lägga om den. Många faktorer kan vara inblandade och tillvägagångssättet kommer bero stort på vilket underlag man har.

garageuppfart_359891618

Asfalt

På många håll i Sverige, speciellt i förorter, är det vanligt att hitta asfalterade uppfarter och dessa behöver normalt sett väldigt lite underhåll. Har jobbet gjorts rätt kommer man ha en slittålig uppfart som tål en hel del. Det händer dock att fördjupningar uppstår, till exempel på grund av tunga maskiner, och då har man helt plötsligt en ojämn uppfart. Detta är inget man kan fixa till på ett enkelt sätt. Det bästa alternativet för att fixa denna är ta bort och lägga nytt. Detta kommer att kräva en del specialutrustning och bör absolut utföras av en expert.

Sten

Precis som asfalt är en stenlagd uppfart tåligt och mer eller mindre underhållsfri. Men även här kommer det att bero på kvaliteten av jobbet när den först lades. Ett undermåligt arbete kan resultera i sprickor mellan stenarna och detta kan leda till att ogräs växer upp mellan dem. Detta kan vara svårt att fixa i efterhand och eftersom sten till en hel uppfart inte direkt är billigt kan man finna sig betala dyrt för något som i stort sett skulle vara underhållningsfritt.

Grus

En grusuppfart kan dock kräva en del underhåll, främst i form av ogräsbekämpning. Man bör ju undvika att göra detta med en massa kemikalier då det lätt kan ta sig ned i grundvattnet och risken är ju då att det även sprids till vattendrag och brunnar i området. Det gäller också att regelbundet hålla igång detta underhåll då man aldrig helt kommer att bli kvitt ogräs och ju längre man väntar desto mer jobb kommer man få.