Man hör och ser ofta reklamfilmer där företag som säljer färg hävdar att deras färg håller uppemot 50 år innan den måste ersättas. Man kan väl konstatera att det är tur för dessa företag att det finns många hus.

Målning

Skämt åsido så är det förstås bra att färg håller hög kvalitet, och även om man kanske vill måla om lite mer ofta än var femtionde år, så är det säkert sant att färgen håller så pass länge – om saker och ting görs på rätt sätt.

Det handlar om förberedelser och om att veta på vilket sätt, och vad man skall använda sig av för färg exempelvis. Det beror även på var någonstans du bor, det är skillnad att bo i Norrlands inland och på västkusten. Exempelvis läser vi på en hemsida för en målerifirma i Falkenberg att på grund av klimatet med mycket vindar från havet så är det viktigt att arbetet görs med än mer noggrannhet eftersom påfrestningarna är större.

Grundtips

Oavsett var någonstans du bor så kommer här några grundtips för målning.

  • Grundmåla först – Obehandlat trä är känsligt för solljus, därför så är det smart att grundmåla virket innan det spikas fast på väggen. Detta gäller förstås vid nymålning, men går även om det gäller ommålning – men då krävs förstås att brädor tas ned från väggen först, vilket är en hel del arbete med.
  • Ordentliga verktyg – Det tips som alla experter alltid ger först av allt är att införskaffa och använda bra verktyg. Penslar av god kvalitet som inte får torka med färg på sig.
  • Välj rätt färg – Detta gäller både typ av färg och kulör. Att välja rätt färg gör man beroende på ändamål, hur miljövänligt det ska vara samt vilken hållbarhet det ska ha. Sen måste man även se till att välja rätt kulör. Välj inte en alltför ljus kulör då du förmodligen inte vill måla om huset jämt och ständigt – för ljusa kulörer syns missfärgningar mycket tydligare. Mörkare kulörer står dessutom emot mögel mycket bättre.
  • Tänk miljövänligt – Välj i så stor utsträckning som möjligt miljöanpassade produkter.

Färgtyper vid ommålning

När man målar om är det viktigt att tänka på vilken typ av färg som redan använts på huset och vilken typ av färg man planerat att måla om med. De vanligaste färgtyperna är som följer.

  • Slamfärg
  • Linoljefärg
  • Alkydoljefärg
  • Akrylatfärg
  • Alkyd/akrylatfärg
  • Silikonfärg

Slamfärg bör egentligen endast användas på obehandlat trä och ytor som är tidigare målade med slamfärg. Linoljefärg Kan målas över allt utom akrylat och alkyd/aktrylatfärg, men det bästa är om det är obehandlat eller tidigare målat med linoljefärg.

Alkydoljefärg är lite mer mångsidigt, det kan lätt målas över linoljefärg och silikonfärg. Akrylatfärg, alkyd/akrylatfärg och silikonfärg går alla bra att måla över varandra och alkyd/akrylatfärg kan även målas över slamfärg. De kan alla målas över linoljefärg också, men bara om det är rå linolja eller linoljefärg utan tillräckligt reaktiva pigment.

När man målar över slamfärg med något annat än slamfärg är det viktigt att skrapa eller slipa bort som mycket som möjligt av det lössittande färgen och sedan grunda med impregnerad grundolja och grundfärg. Det grundarbete som görs får man igen när man ska börja måla.