Husägande innebär ett kontinuerligt ansvar över byggnadens konstruktion. Hur bra man än tar hand om sitt hus så kommer det alltid en tid där vissa saker måste åtgärdas. Några exempel på sådana arbeten är byte av tak, reparation av husets ytskikt och sist men inte minst stambyte.

Vad är ett stambyte

renovering av badrumStambyte innebär precis som det låter att man byter stammarna, den förklaringen är lite intetsägande om vi inte går in på vad stammarna är för något. Stammarna är de grundläggande näten och systemen som finns inbyggda i ett hus. Det omfattar alltså allt från färskvattenrör till elnät, ventilation och avlopp. I detta fallet pratar vi om alla rör och ledningar i huset, både avlopp och färskvatten. Byte av alla delar genomförs från golvbrunnar och vattenkranar ända ner till där rören lämnar huset.

När och hur

Vi pratade tidigare om att stambyte är en av alla saker som behöver göras regelbundet, exakt hur ofta det behöver göras har dock viss variation. Oftast brukar uppskattningen ligga på mellan 40 och 60 år, vilket material rören är gjorda av har inte så stor betydelse i den beräkningen. Självklart är det alltid bättre att vara lite tidig än att vara för sen. Efter en så lång tid är det nämligen mycket troligt att rören är så slitna och smutsfyllda att det börjar skapa problem som stopp eller läckage.

Om man inte själv vet hur kvalitén på de nuvarande rör är kan det vara bra att ringa ett företag som arbetar med VVS, exempelvis Rörjouren om du är i Stockholms län, och låta dom inspektera hur rören ser ut.

Trots all denna informationen om hur viktigt det är och hur mycket det kan kosta när något väl går sönder undviker många stambyten in i det sista. Dels för att det är en stor kostnad men kanske främst för att det upplevs som extremt krävande, även om man inte gör det själv. Man vill inte ta risken att det tar väldigt lång tid och vardagen blir påverkad.

Motivation

Något som är extremt motiverande är att hela badrummet måste slitas ut vid stambyten. Ja detta kanske inte låter speciellt inbjudande men det som efterföljer är det. Du får nämligen möjligheten renovera badrummet och uppdatera det till den standarden du vill. Med det i åtanke brukar fler stå ut med byggstöket  under den tiden som krävs.