Denna vinter har varit en av de snörikaste vintrarna på länge och helat klart en påfrestning på många tak. Det är viktigt att vi regelbundet skottar våra tak så att de klarar av den påfrestning som blir av snötyngden. Större tak kräver naturligtvis bättre och stabilare konstruktioner, likaväl som vi oftare kanske får skotta detta tak.

Stora flacka tak är i större behov av att få bort den snömängd som det blir under vintertid. Vissa tak får skottas oftare än andra och det gäller att man redan när man lägger sitt tak gör det ordentligt och följer de byggnadskrav som gäller för tak i våra breddgrader. Ett tak med viss lutning och plåt gör att snön enklare rasar av under vintertid. Så är du på gång att lägga nytt tak i sommar så kan du med fördel välja ett plåttak.

Även underkonstruktioner som takstolar och annat är viktigt att de är anpassade utifrån den mängd snö som kan beräknas hamna på våra tak. I vissa områden så vet man att det brukar komma mer snö än på andra ställen. Samtidigt så kan man aldrig vara riktigt säker så det gäller att bygga så det håller om det skulle bli en snörik vinter. Kolla upp vilka normer som gäller för det område som du bor i innan du sätter igång med ditt tak och konstruktion av detta.