Det är inte bara hus som folk renoverar. Bostadsrättsägare är minst lika mån om insidan av sitt hem och vill även de göra både praktiska och kosmetiska förändringar av sina hem. Men här finns det också ett och annat man måste veta innan man sätter igång.

Alla bostadsrättsägare är säkert medveten om att man inte kan göra hur drastiska förändringar som helst i sin lägenhet. Men exakt vad som får göras kan variera från hus till hus och förening till förening. Detta är ett ofta återkommande klagomål bland bostadsrättsägare och somliga går så långt som att ta ärendet till domstol får att få rätten att göra en förändring i sin lägenhet.

Detta är dock en klar minoritet och många brukar välja att inte spendera tid med detta utan försöker istället att förändra sina renoveringsplaner något så föreningen inte har något att invända mot.

Det bästa stället att börja är alltid föreningens stadgar, där all sådan information bör finnas. Men det händer ju även att man hamnar i gränsfall när man planerar en renovering, speciellt om det inte är väldigt tydligt skrivet i stadgarna och man använd mer vaga termer som ”väsentliga förändringar”.

En hel del renoveringar som rör kök och badrum behöver styrelsens godkännande för att få genomföra, speciellt om det handlar om att byta vattenanslutningar eller avlopp. Element i lägenheten måste man också ha godkännande för att byta då de är en del av husets uppvärmning, vilket är föreningens ansvar. Föreningen står även för underhållet och byte av fönster, vilket betyder att man kan inte byta sina fönster hur man vill. Desamma gäller allt som rör ventilationen i lägenheten.

Väggarna har man själv ansvar för när det kommer till själva underhållet, och man får göra både stora och små förändringar på dem, men man får inte riva bärande väggar. Att sätta upp nya väggar är något som man bör höra sig för om då det kan påverka ventilationen i lägenheten.

Kolla alltid upp med föreningens styrelse om du känner dig osäker på vad du får och inte får göra i din bostadsrätt. Det kan även vara en idé att prata med någon bostadsjurist för att säkerställa om det man tänkt renovera är ok. Det vore ju dumt att hamna i ett läge där man renoverat något som inte var tillåtet i den bostadsrättsförening som du ör medlem i. Prata med grannar som kanske redan gjort en liknande renovering om hur de gick tillväga.