Alla är idag medvetna om vikten av att spara energi i så stor utsträckning som möjligt. Vad som kanske är mindre bekant är hur detta ska gå till och vad man kan räkna med att tjäna på olika energisparåtgärder.

Spara energi

Man kan dela in energisparåtgärderna i olika kategorier, här är några:

Isolering

Isoleringen är kanske den viktigaste åtgärden eftersom vi bor i ett kallt land där vi måste värma upp våra bostäder och kontor. Värmeläckor eller ”elda för kråkorna” var förr ett vanligt uttryck när de flesta hus var byggda i trä och energikostnaden var relativt låg. Det är varken accepterat eller ekonomiskt försvarbart i dagens samhälle.

Isoleringen bör man givetvis i första hand tänka på i samband med ny-eller ombyggnad, men även i befintliga hus kan man göra tillägg. Energimyndigheten ger bra information om tilläggsisolering här.

Val av värmekälla

I ett radhusområde eller om man annars bor centralt i en större ort är det oftast de kommunala leverantörerna eller elbolagen som står till buds. Det lönar sig att titta igenom erbjudandena från de olika leverantörerna. Det kan faktiskt skilja en hel del.

Bor man utanför det centrala området har man lite större valmöjligheter. Exempelvis kan bergvärme med värmepump vara ett bra alternativ.

Man kan också tänka sig ett komplement i form av en braskamin. I den här artikeln kan du få idéer om vad detta skulle kunna innebära.

Hantering av energin

Det har också stor betydelse hur var och en av oss hanterar alla komponenter i hemmet som kräver energi. Det kan gälla allt från att köpa energisnåla glödlampor till att inte använda för mycket varmvatten vid duschning. Här kan alla hjälpa till med att uppfostra varandra till ett beteende som är ägnat att förbättra sparbeteendet. Särskilt den yngre generationen har tidigt fått lära sig att vara snåla på den punkten. De kan gå i spetsen för hemmets ansträngningar att vara försiktiga med energin och på så sätt skona miljön!