Bor du i en bostadsrätt så kan du inte som enskild byta fönster bara i din lägenhet utan det är något som brukar beslutas om i den bostadsrättsförening som du är medlem i. Det kan vara fråga om en längre process innan ett byte sker men det är viktigt att det går rätt till och att alla medlemmar får ta del i diskussionen.

Det är styrelsen som i förväg kanske skickar ut en förfrågan till alla medlemmar om hur man ser på tanken om fönsterbyte, detta kan ha varit uppe tidigare på någon medlemsmöte och det kan vara dags för ett fönsterbyte i bostadsrättsförening inom kort. Har föreningen god ekonomi så brukar inte det bli så stor kostnad för varje medlem.

Varje bostadsrättsförening har årliga stämmor där det avhandlas ärenden av olika slag, styrelsen har upprättat en dagordning utifrån de frågor som ska tas upp på stämman. Du som ägare till en lägenhet har rätt att lämna in frågor till årsstämman som styrelsen tar upp på stämman. Det är bra att vara ute i god tid för att lämna in förslag.

Det är på en årsstämma beslut fattas om det ska bytas fönster på den fastighet som föreningen äger tillsammans. Det ska tas beslut om vem som ska få utföra jobbet, många företag både säljer fönster och utför jobbet att montera in och byter fönster vilket underlättar i upphandling av arbetet. Ett fönsterbyte innebär att man spar energi och höjer värdet på fastigheten.