Det är tyvärr inte alla husägare som är medveten om dräneringen kring sitt hus. Här tänkte vi gå igenom ett antal punkter som kan vara bra att veta.

805668-haus-house-12

Dräneringen är ett av de viktigaste arbetena som görs i samband med nybyggen. Ett korrekt utfört dräneringsarbete är det främsta skyddet ett hus kan ha för att undgå fuktproblem. Men även när ett jobb utförts korrekt kan det behöva ses över inom några år. Anledningen till detta kan bero på flera olika faktorer. Det kan ske förändringar i det omkringliggande området på grund av till exempel anläggningsarbeten, eller så kan marklutningen från huset ändrats på grund av sättningar.

Jordtypen kring huset kommer vara avgörande för hur omfattande detta arbete måste utföras. Om man kring huset har täta jordarter rinner vattnet inte undan om det kommer ned i gropen och är i behov av väl fungerade dränering. Man räknar för övrigt in berg i denna jordtyp. Om jorden istället lätt släpper igenom vatten, som med sand och grus, löper man betydligt mindre risk för fuktskador på huset. Ett hus med denna jordtyp kring sig är faktiskt inte alltid i behov av dräneringsledningar runtikring. Det tredje kategorin ligger mitt emellan dessa två och är i behov av fungerande dränering. Om jorden är en blandning av två eller alla tre av dessa typer är det bäst att utgå ifrån den tyngsta av dem.

Det finns mycket annat man även bör vara medveten om om man planerat att utföra dräneringen själv. Sajten Markbladet har samlat ett flertal väldigt bra tips man helt klar bör läsa innan man tackar en sådant projekt. Väljer man istället att leja någon för detta bör man ta sig en snabb titt på videon nedan från Äntligen hemma där Martin Timell går igenom vad man tänka på när man hyr in någon att göra ett dräneringsarbete och vad man kan förvänta sig att det ska kosta.