Små och relativt billiga insatser i ditt hus kan göra att du tjänar in en del pengar på din uppvärmning. Har du vattenburet värmesystem så kan du själv byta ut de gamla termostaterna, vi berättar hur.

Termostat

Idag strävar de flesta efter att ha så effektivt värmesystem som möjligt både ur ekonomisk synpunkt samt ur ett miljötänk. Det finns en del mindre insatser som du kan göra hemma själv för att förbättra och effektivisera det värmesystem du idag har i ditt hus. Att byta ut termostaterna på dina element är en enkel och billig åtgärd. Termostaterna i dina element blir gamla och behöver därför bytas ut med jämna mellanrum. Inne i termostaten finns det en vaxklump som ska expandera eller krympa beroende på hur man ställt in den som. Vaxklumpen blir dock med åren gammal och slutar reagera på ändrade temperaturförhållanden på rätt sätt. Det är inte svårt att byta ut termostaterna och du kan enkelt göra det själv.

 1. Undersök vilken dimension dina element har på röret där termostaten sitter samt vilken sorts termostat och ventil du ska ha.
 2. För att kunna byta termostater behöver du en stålborste, lin, pasta och en skiftnyckel.
 3. Tappa ur ditt värmesystem på vattnet.
 4. Plocka bort den gamla termostaten.
 5. Lossa på muttern som sitter under termostaten.
 6. Gänga av den gamla ventilen.
 7. Ta bort det gamla linet från gängorna med hjälp av stålborsten så att du får rent.
 8. Snurra på nytt lin i gängorna.
 9. Smörj gängorna med pasta.
 10. Skruva dit den nya ventilen.
 11. Spänn fast muttern men dra inte åt den helt så att du kan justera om termostaten skulle bli lite sned.
 12. Sätt dit den nya termostaten.
 13. Justera så att termostaten sitter rakt och dra åt muttern.
 14. När alla termostater är bytta kan du fylla systemet med vatten igen.
 15. Lufta alla element.

Klart!