Bygga nytt eller renovera, det är frågan som många ställer sig när det gamla huset man bor i blivit alltför slitet i hörnen. Svaret på huruvida det är bäst att renovera eller bygga nytt beror givetvis på hur huset ser ut och vad man vill göra med sitt hus.

RenoveringRör det sig om ett äldre hus med gamla anor kanske vill bevara detta i största möjliga utsträckning och då är nog en renovering det bästa alternativet. Är huset bara gammalt och i dåligt skick är det kanske lika bra att riva huset och bygga helt nytt. Vare sig man väljer att renovera eller bygga nytt är det många moment i bygget som måste tas i åtanke. Det gäller att välja takmaterial, fasad och fönster och det gäller att välja material som stämmer överens med varandra för att få en snygg helhet. Invändigt är det också tak, väggar och golv som ska ses över, samt större renoveringar i badrum och kök.

Att köpa ett hus eller lägenhet kräver en viss åtanke. Det gäller att veta vad som behöver göras, vad som är akut samt vilka faktorer man vill kunna åtgärda som har mer estetiska aspekter. Vid ett köp av en fastighet är det många kostnader runt själva huspriset som behöver räknas in, för att man ska få det slutresultat man önskar.

Många idag sitter säkert och kollar på ”Bygglov” eller ”Arga Snickaren” och tycker att det verkar gå snabbt och enkelt att göra större renoveringar. Många har inte inblicken i vad renovering eller nybygge innebär, i både tid och pengar.

Fördelarna med att bygga helt nytt är inte bara att man får ett nytt och fräscht hem att bo i man kan också genom olika åtgärder göra huset mer energieffektivt, vilket på sikt kan leda till lägre kostnader, även om kostnaderna vid själva byggandet är stora.