Idag har vi mer än tillräckligt med kunskap för att förstå vikten av att leva ett klimatsmart liv. Att vi måste värna om den plats vi bor på är ju ganska logiskt när man tänker efter.

391663-green-energy

De senaste årtiondena har politiken kämpat för att hinna ifatt forskningens insikter och möta dess illavarslande resultat med motsvarande åtgärder. Det räcker inte med att vi känner till faran med vår levnadssätt, utan vi måste också agera tillsammans. I Sverige ser vi oss som väldigt miljömedvetna och har rankats som världens grönaste land. För att upprätthålla detta måste vi ständigt förbättra. Eftersom våra uppvärmningssystem är igång mer eller mindre året om är det en god idé att ta sig en titt på just dessa ur miljösynpunkt. Vilka metoder väljer vi för att värma upp våra hus?

Vid det här laget vet de flesta att uppvärmning med hjälp av olja är ett mindre skonsamt val för vår jord. Det finns dock flera olika alternativ för dig som vill byta till ett grönare uppvärmningssystem. Fjärrvärme har varit tillgängligt länge, men får kanske inte riktigt den uppmärksamhet den förtjänar. Varför är svårt att säga, då detta faktiskt är ett väldigt klimatsmart sätt att värme upp huset på.

Bergvärme och andra liknande värmepumpar fungerar i stort sett som fjärrvärme, fast arbetar på ett lokalt plan. Istället för att den uppvärmda vätskan kommer ifrån en centralstation så har du ett alldeles eget system, ofta nedgrävt ända till berggrunden eller draget i slingor runt huset under gräsmattan. Här hämtas all energi från el, vilket i sin tur gör det skonsamt för miljön. Elen måste dock skapas någonstans, vilket inte alltid lever upp till miljömålen.

Att värma upp huset på ett mer traditionellt sätt är kanske det bästa alternativet. Genom att elda med pellets kommer du undan relativt billigt, samtidigt som du endast använder så kallat biobränsle, alltså en förnybar energikälla.