En viktig del att kolla upp när man köper ett äldre hus är avloppsrören, VVS:en. Har huset några år på nacken finns det risk att avloppsrör och andra rör i huset börjar läcka och behöver bytas ut. I värsta fall upptäcks detta när skadan redan är skedd, när något rör börjat läcka. Det är därför bra att se över ledningarna i hemmet för att veta att de är hela och inte behöver bytas ut.

Vilka rör finns?

RörerDet första man måste göra är att kartlägga vart i huset rören sitter samt vilka typer av rör det är. Detta brukar finnas med i ritningar från förra ägaren, så kallade installationsritningar. Finns inte det är ett tips att kontakta en fackkunnig vvs- installatör för att kartlägga och se över rören i fastigheten. De rörer som finns i en fastighet är tappvattenrör och spillvattenrör.

Tappvattenrör

Dessa rör brukar antingen vara i zink eller förzinkad stål. Kopparrören har en längre livslängd än de förzinkade stålrören. Här är det viktigt att kolla på alla kopplingar och fogar, det är vanligtvis där det brukar börja läcka. Vad som är viktigt att tänka på är att om man byter rör i en del av villan är det lätt att de gamla kopplingarna kan börja läcka på grund av den yttre påverkan. Det är också viktigt att kolla hur rören är inbyggda i väggarna. Rören kan påverkas av det ikringliggande byggmaterialet och detta kan påverka att rören blir spröda vilket ökar risken för läckage.

Förzinkade stålrör

Dessa rör användes ganska ofta till kallvattenrör för ett tag sedan. Dessa rör är känsligare för korrosion än de i koppar. Rören brukar vanligtvis vara ihopfogade med så kallade gängfogar vilket gör att det med åren finns riks för läckage. Ska rör bytas i bostaden rekommenderar man att byta alla förzinkade stålrör samtidigt för att undvika läckage.

Avloppsrör

Avloppsrören i en villa är vanligtvis i gjutjärn eller plast. Här finns olika kvalitéer och livslängd för de olika materialen så det är viktigt att veta vilken typ man själv har. Gjutjärnsrör finns som sandgjutna eller centrifugalgjutna. Sandgjutna rör har två förstärkningsringar på rörets muff, centrifugalgjutna har bara en. De centrifugalgjutna rören har längre hållbarhet och livslängd än de sandgjutna.

På dessa rör är det vanligt med sprickor och otäta skarvar. Dessa skador är tyvärr svåra att se med ögat och det är vanligen inte förrän de börjat läka som man märker att de behöver bytas ut. Ett tips om ni är osäkra är att ta in en fackman för att ta prover på röret. Genom viss provtagning kan de se rörets kondition och om man bör byta ut det eller ej.

Plastavloppsrör är relativt nya och dessa finns bara i villor som är byggda på 1960-talet eller senare. De första plastavloppen som gjordes var i PVC-rör vilka idag har visat sig ha ganska dålig kvalité. Köper du en villa med dessa rör bör de alltid bytas ut för att undvika läckage.

Dessa är de vanligaste rören som finns i villor idag, som krävs en grundlig översyn över för att undvika framtida vattenskador och läckage. Förutom dessa finns det fler sorter av rör som vi tänkte ta upp senare.