Att byta tak eller renovera något som har med taket att göra är en av de större renoveringar man kan göra på ett hus, vilket också innebär att det ofta blir en kostsam historia. Därför är det viktigt att göra rätt direkt.

Vi tänkte därför tipsa om några tips som vi tagit del av på viivilla.se som skriver både om arkitektur och om material.

Tak

Tyngd och tilläggsisolering

När man lägger ett nytt tak så vill det till att man har koll på vad huset är byggt för att klara av. Papp, tegel eller betongpannor? Det kan bli en dyrköpt historia om du råkar välja att lägga betongpannor på en konstruktion som är byggd för att klara tegel eller papptak.

Har man ett lite äldre hus så kan det vara värt att överväga att tilläggsisolera vid takbyte om den befintliga isoleringen inte är tillräckligt bra. Det kan man tjäna en bra slant på i längden. Tänk dock på att med jämna mellanrum kontrollera isoleringen då risken för mögel är större eftersom vinden kommer att bli kallare.

Material

Betongpannor – Betongpannor bra mycket billigare än exempelvis tegelpannor men är också mycket tyngre – för tunga för en del konstruktioner som inte är byggda för att använda betongpannor. Däremot så är de tätare än tegelpannor.

Tegelpannor – Den stora fördelen med tegelpannor är framförallt att de ger taket ett mer levande utseende tack vare den ojämna formen och den flammiga färgen. Risken för läckage är dock större.

Plåttak – Plåttak är den typ av tak som vi skulle rekommendera för den som har möjlighet. Det är ett lätt material som i regel inte kräver någon förstärkning av takstolarna. Den största fördelen med plåttak är att är det rätt lagt så håller det en mansålder. Dessutom är det snyggt. Det som ska kommas ihåg när det gäller plåttak är dock att det kostar en rejäl slant att lägga jämfört med ovanstående alternativ.

Skötsel

När man har bytt tak så är det förstås lätt att slå sig till ro och tänka att det inte krävs någon skötsel av ett nylagt tak. Det stämmer nästan, men se till att någon gång per år kontrollera att inga pannor blåst snett eller lossnat, rensa skräp i hängrännor och undvik att ha träd i närheten av taket då det kan leda till att mossa hamnar på taket. För fler tips, se länken till Viivilla.se i början av denna artikel.